You have reached the website

VISSZA AZ ÉLETCIKLUSHOZ

Kezdeményezések
a földeken

Mivel az egész világot átfogó kezdeményezések
gyakran túl elvontnak tűnnek, szeretnénk bemutatni
néhány helyi kezdeményezést annak illusztrálására,
hogyan ültetjük át az elveket gyakorlatba
partnereinknél, és milyen számszerűsíthető
eredményt értünk el eddig helyi szinten. Reméljük,
hogy ennek segítségével érthetőbbé válnak a
földeken zajló változások.

A történet

Brazília adja a világ kávétermésének körülbelül harmadát, és ezzel messze a legnagyobb termelő ország. Természetesen nekünk is Brazília az egyik legfőbb kávészállítónk.

A brazil kávétermés egy része már rendelkezik 4C tanúsítvánnyal, és a termelők fejlett módszerekkel művelik földjeiket.

A Minas Gerais állam déli részén található Monte Santo térségre kidolgoztunk egy testre szabott programot helyi partnereinkkel (Coex és Cooxupe), akik vállalták annak megvalósítását. Legfőbb célunk a termelők környezetvédelmi gyakorlatának és életkörülményeinek javítása volt, különös tekintettel az ivóvízhez való hozzáférésre és a hatékony szennyvízkezelésre.

 

MIT TESZÜNK HELYI SZINTEN ENNEK ÉRDEKÉBEN?

A felelős gazdálkodási gyakorlat, a művelési technikák és a termelékenység fejlesztése érdekében képzéseket tartunk a termelők kisebb csoportjainak. 2012 óta mezőgazdasági és gazdálkodási szakértőink segítségével 91 termelőt képeztünk ki olyan témakörökben, mint a rovarirtó szerek használata, a vízkezelés vagy az általános gazdálkodás.

Kuponokat osztottunk ki a termelőknek, amelynek fejében ingyenes talaj- és levélelemzést végzünk. Ennek köszönhetően optimalizálhatják a felhasznált trágya mennyiségét. Vállalatunk évente körülbelül 100 elemzést finanszíroz. A cél, hogy biztosítsuk a növények nagy terméshozamát a költségek és a talajt szennyező szivárgások kockázatának csökkentése mellett.

A termelők életkörülményeinek javítása érdekében 2012-ben hét szennyvíztisztító-tartály felállítását támogattuk, amely a kávétermesztőknél keletkezett szennyvizet tisztítja meg.

 

Következő lépéseink

Helyi partnereinkkel együttműködve folytatjuk ezt a programot, hogy segítsük a brazil termelőket egy felelősebb gazdálkodási gyakorlat kialakításában. 2013-ban is folytatjuk a helyi termelők támogatását.

Több mint 100 új gazdálkodót képzünk ki, és hangsúlyt helyezünk arra is, hogy a helybéli asszonyokat megtanítsuk a kiegyensúlyozott táplálkozás alapelveire. Ezen felül 900 új talaj- és levélelemzést végzünk majd el a trágyázás optimalizálása érdekében. Tervezzük továbbá egy integrált kártevő-kezelési rendszer kidolgozását is a vegyszerhasználat csökkentése érdekében.

Ebben az évben hangsúlyt helyezünk a helyi vízforrások tisztaságának megőrzésére is, mivel néhány farmon természetes vízforrás található. Biztosítjuk a pénzügyi fedezetet a termelőknek az olyan szükséges beruházásokhoz, mint pl. növényzet ültetése és elkerítés, amelyekkel megóvhatók ezek a források.Ezen felül 2013-ban nyolc új szennyvíztisztító-tartály felállítását finanszírozzuk, és elvégezzük a szükséges klóros kezelést, hogy a termelők ivóvízhez jussanak.

A történet

Az évente megtermelt kb. 50 000 tonnányi kávéjával és a kávészektorban dolgozó
250 000 helyi dolgozóval Kenya hagyományosan a legnagyobb kávétermelő országok egyike. A kenyai kávétermesztők mégis a világ legszegényebb termelői közé tartoznak (jövedelmük nem éri el havonta a 12 dollárt). Vállalatunk, amely több mint 30 éve vásárol kenyai kávét, kidolgozott egy projektet, amelynek segítségével a termesztők növelhetik nyereségüket, és megvalósíthatják földjeiken a felelős gazdálkodás gyakorlatát.

2011 végén partnerségi megállapodást kötöttünk a Coffee Management Services nevű vállalattal egy hároméves projekt megvalósítására. A projekt a Nyeri város közelében található különböző kávétermelő övezetekben több mint 26 000 termelő háztartást és 9 termelőszövetkezetet (FCS) érint, valamint a térségben 27 nedves nyersmalom is található.

 

MIT TESZÜNK HELYI SZINTEN ENNEK ÉRDEKÉBEN?

A projektet három fő célkitűzés köré építettük fel:

  • a minőség javítása és jövedelem növelése közvetlen beszerzés révén,
  • a gazdálkodás környezeti hatásainak javítása,
  • a termelők ellátása nagyobb terméshozammal rendelkező és a betegségekkel szemben ellenállóbb fajtákkal.

Az egyik fő tényező, amellyel a terméshozam növelhető, az a régió szempontjából legjobb kávéfajta kiválasztása. Ehhez 26 mintagazdaságot hoztunk létre, ahol a kávétermesztés szezonális feladatainak megfelelően oktatjuk a termelőknek a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (GAP) irányelveit. A mintagazdaságok gondozására hat mezőgazdasági szakembert alkalmaztunk teljes munkaidőben.

 

Kiképeztünk 371 vezető termelőt, akik aztán továbbadták ismereteiket 16 000 újabb kenyai gazdálkodónak, így segítve őket az olyan, felelősebb mezőgazdasági technikák alkalmazásában, mint pl. a vegyszerek használatának csökkentése, a kávé héjának komposztálása égetés helyett vagy vetiver fű ültetése a talajerózió megakadályozása érdekében. A vezető termelők között 74 nő is volt; számukra külön programot dolgoztunk ki.

A terméshozam növelése és a helyi körülményekhez jobban illő növények minőségének javítása érdekében létrehoztunk 9 faiskolát, ahol több mint
172 000 árnyékot adó facsemetét nevelünk. Ezen felül 1 250 termelő földjéből összesen 2 470 talajmintát elemeztünk, hogy megállapítsuk az optimális trágyahasználatot, illetve segítsünk a gazdálkodóknak eleget tenni a 4C követelményeinek.

 
 

Következő lépéseink

Terveink szerint folytatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és kiterjesztjük a projektet. Megtartjuk a mintagazdaságokat a termelők képzéséhez és a helyi környezethez jobban illő palánták és növények nevelésére, továbbá folyamatosan nyomon követjük a termesztett kávé minőségét.

Célunk, hogy 2014-ben a 4C előírásoknak megfelelő kávétermelők száma elérje a
28 000-t, és a kilenc faiskolából öt elnyerje a tanúsítványt. Mindezek segítségével a projekt végére több kenyai kávétermelő kapja meg a Kávé Közösség Közös Kódexe Egyesület (4C) tanúsítványát.

A történet

Etiópiát a kávé őshazájának tekintik; egy legenda szerint pásztorok figyeltek fel rá, hogy állataik szokatlanul felélénkültek, miután egy addig ismeretlen fa gyümölcseiből ettek, majd a gyümölcsök főzésével végül eljutottak a ma kávé néven ismert italig. Etiópiában ma is mintegy
300 000 tonna kávét termelnek évente, az innen származó kávékat világszerte a legjobb minőségű mosott Arabica kávék közé sorolják. A kávétermelés adja Etiópia összes exportjának mintegy negyedét, és emellett több millió kistermelő megélhetését biztosítja.

A kávé kitűnő minősége ellenére azonban a termelőknek a technikai segítségnyújtás, a modern mezőgazdasági technológia, a szervezettség, illetve a nyomonkövethetőség hiánya miatt nincs kapcsolata a piacokkal, és sokan nem tudnak kitörni a csökkenő termelés mellett növekvő adósságok ördögi köréből.

A Nescafén belül az etiópiai kávék legnagyobb felhasználójaként ezért szükségesnek éreztük, hogy a kávé minőségének biztosítása mellett megteremtsük a nyomonkövethetőség feltételeit, miközben segítünk a termelőknek a fenntartható termelési gyakorlatok alkalmazásában.

Ennek érdekében kerestük meg – partnerségben a Bill és Melinda Gates Alapítvánnyal – a TechnoServe Coffee Initiative nemzetközi szervezetet, ami a projekt társkivitelezőjeként fogja segíteni a termelőket, hogy azok teljesíteni tudják a nemzetközi piacon elvárt minőségi követelményeket. 2009 óta dolgozunk együtt kistermelők egy csoportjával Dél-Etiópia egyik kávétermelő vidékén, segítve őket azon korszerű ismeretek elsajátításában, melyek nyomán javulhat a termésminőség és növekedhetnek a termésmennyiségek. Ez nem csak a közösségek bevételeit növeli, hanem a következő generációk jövőjét is biztosíthatja.

 

MIT TESZÜNK A HELYSZÍNEN

A felsorolt nehézségek leküzdésének, illetve a termésminőség és -mennyiség javításának érdekében a NESCAFÉ® Dolce Gusto® és partnerei szakmai segítséget nyújtanak a termelőknek és az érintett közösségek mezőgazdaságért és elsődleges feldolgozásért felelős bizottságainak.

Segítünk a jelenleginél felelősségteljesebb, fenntarthatóbb gazdálkodási technikák meghonosításában is, egyebek mellett a szennyvízkezelésben, a talajerózió megelőzésében és a komposztálásban, illetve vizes élőhelyek és lagúnák kialakításában, és segítjük az általános gazdálkodói és üzleti ismeretek elsajátítását is. Mezőgazdasági és gazdálkodási szakértőink 2012 óta összesen közel 10 000 termelő számára nyújtottak képzést, a programban a nők részvételi aránya 35% körül volt.

Mindezek mellett a Bill és Melinda Gates Alapítvánnyal közös Coffee Initiative keretein belül 13 termelői tulajdonú kávémosó üzem fejlesztéséhez járultunk hozzá. A TechnoServe emellett technikai segítséget nyújt a kávémosók üzemeltetéséhez és szorosan együttműködik az ezeket működtető termelői szövetkezetekkel a vezetési és üzletviteli gyakorlat fejlesztésének érdekében.

A minőség és a mennyiség növelésével, illetve a kávémosó üzemek korszerűsítésével lehetővé vált, hogy a termelők állandó, magas minőségben állíthassanak elő mosott kávét. A magasabb termésszintek mellett ez is javítja jövedelmi helyzetüket, mivel a mosott kávé ára nagyjából 50%-kal magasabb a nem mosotthoz képest.

 

A következő lépések

Ez a kezdeményezés elsősorban azt szolgálja, hogy a képzéseken és a piaci kapcsolatok kiépítésén keresztül a termelők is profitáljanak a magas minőségi szintet képviselő kávék iránti stabil, gyorsan növekvő keresletből.

Terveink szerint a programot helyi partnerekkel tovább folytatjuk, hogy több mint 20 000 etiópiai kávétermelő sajátíthasson el a jelenleginél fenntarthatóbb és eredményesebb termelési módszereket. Mindeközben célunk, hogy 2014-ig még 26 mosóüzemnél fejezzük be a fejlesztéseket és továbbképzéseket, hogy ezekben is nagyobb mennyiségű és jobb minőségű árut állíthassanak elő.

Célunk, hogy folytassuk az együttműködést ezekkel a termelőkkel, hogy elsajátíthassák a legjobb termelési módszereket és ezen keresztül biztosított legyen a kávétermés minősége, a jó termelési eredmények és a nyomonkövethetőség. Célunk, hogy a zöld kávék körében 100%-os legyen az eredetjelölt, nyomonkövethető termékek aránya. Ez megteremtené a lehetőségét, hogy fenntartható módon növeljük etiópiai beszerzéseinket.