You have reached the website

VISSZA AZ ÉLETCIKLUSHOZ

Termelés

NESCAFÉ® Dolce Gusto® termékünkhöz évente több mint 20 000 tonna
kávét szerzünk be az országok széles köréből, így Brazíliából, Kenyából
és Etiópiából. Mindezen területek pedig kb. 310 km2-nyi művelhető
földet jelentenek.

A felelős gazdálkodás kérdését – annak főbb környezetvédelmi,
társadalmi és gazdasági kihívásaival együtt – a NESCAFÉ® Dolce Gusto®
az egyik legfontosabb prioritási pontjaként kezeli.
Így a Rainforest Alliance szervezettel karöltve elindítottuk globális projektünket, amelynek fókuszpontjában a
felelősségteljes kávé kialakítása, illetve a termelők megélhetésének javítása áll.
Utóbbi keretében hozzá kívánunk járulni a magasabb hozam és a jobb minőség biztosításához.

Kihívások

 • A kávétermesztés még ma is meghatározó tevékenység a kávé számos tradicionális termőhelyén: a kávéföldek közel 25 millió embernek adnak munkát. A fentiek közül számos kávétermesztő régióban a kávé története hosszú időre nyúlik vissza, és a kávétermelők, a földeken dolgozók és közösségeik körében jelentős jövedelemteremtő és -elosztó szerepet tölt be. Mindezek alapján a következőkben látunk lehetőségeket és kihívást:
 • Számos kávétermesztő régióra igaz, hogy a földek kis méretének, köszönhetően igen alacsony bevétellel lehet számolni. Ráadásul a kevésbé hatékony mezőgazdasági technikák és a nem megfelelő vegyi kezelés is számottevően rontja az éves bevételt és az össztermelést, nem beszélve mindezeknek a környezetre gyakorolt hatásáról. A jövő kávétermesztése szempontjából tehát kulcsfontosságú kérdés a termelői bevételek javítása, ami három elemre épül: hozamnövelés, hatékonyság és általános környezetvédelmi eredmények.
 

Céljaink

 • 2015-re* 180 000 tonna zöld kávé beszerzése 170 000 termelőtől*
 • 2020-ra* 220 millió csíranövény szétosztása, hogy így növeljük a termelékenységi hozamot és tegyük a kávétermelést gazdaságilag vonzóvá.
*A NESCAFÉ Plan nyilvános kötelezettségvállalásai
 

Amin dolgozunk

 • A Rainforest Alliance és kereskedelmi partnereink támogatásával gazdálkodási szakértőink specifikus képzést biztosítanak közvetlenül a termelőknek. Új eszközökkel és technikákkal vértezzük fel őket, hogy környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontból felelősen és jobban igazgassák földjeiket. Képzési tevékenységeink és fejlesztési projektjeink tartalmának meghatározásával gondoskodunk arról, hogy minden helyi igényt (pl. talajelemzés műtrágyahasználathoz, ivóvíz-hozzáférés) figyelembe veszünk. Ennek érdekében a Rainforest Alliance szervezettel együttműködve kidolgoztuk a NESCAFÉ® legjobban bevált gazdálkodási gyakorlatokat.
 • Jelenleg úttörő munkát végzünk olyan új kávéfajták kutatásában, amelyekkel – megfelelő módon eljárva – a hozam akár megháromszorozható vagy megnégyszerezhető.

  Nem egy olyan kávéfajta született és vált ismertté a termelők körében 2010 óta, amely jobban tud igazodni a helyi feltételekhez.

  Idővel tovább növeljük és gyorsítjuk ezen új fajták forgalmazását, a fentebbi célkitűzésekkel összhangban. Mindez lehetővé teszi, hogy a kávékínálathoz nagyobb kereslet kapcsolódjon, újabb ültetvények szükségessé válása nélkül. És persze céljaink eléréséhez is hozzásegít. A fejlesztések révén az erdősítés lehetővé válása mellett a termelők a termékszerkezet diverzifikálásával is próbálkozhatnak.

 

Amit ez idáig elértünk

 • 76 000 termelővel osztottuk meg a bevált mezőgazdasági gyakorlatok ismereteit azóta, hogy 2010. augusztusban útjára indult a NESCAFÉ® Plan program
 • Ugyanezen idő (kevesebb mint 3 év) alatt több mint 30 millió nagy terméshozamú növényt hoztunk forgalomba..

Kihívások

 • A 21. században a kávétermesztésnek számos környezeti kihívással kell szembenéznie. A NESCAFÉ® Dolce Gusto® esetében 30%-ban a kávébabtermesztés és –feldolgozás felelős a kávéscsészéhez rendelt életciklus alatti, üvegházhatást okozó gáz-kibocsátás összértékéért, míg a növények mesterséges öntözése a termék-életciklus tekintetében a vízfogyasztás 63%-áért felel. Az esetleges túlzott műtrágya- és növényvédőszer-használat pedig a biodiverzitáson kívül a talaj- és vízminőséget is károsan befolyásolhatja.
 • A kávétermesztést nem kímélik a társadalmi és gazdasági kihívások sem: például a nehéz munkakörülmények, a termény szezonalitása és az alacsony bevétel kérdése.
 

Céljaink

 • 2015-re kávénk 90%-a felelősségteljes beszerzésből származik majd, eleget téve a Kávé Közösség Közös Kódexe (4C) Egyesület alapelveinek.
 

Amin dolgozunk

 • Cégünk a 4C (Kávé Közösség Közös Kódexe) Egyesület alapító tagja. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy tagjait a környezeti és társadalmi szempontból egyaránt felelős gyakorlatok alkalmazására ösztönözze. A 4C Egyesület szakértői tanácsadással, eszközökkel és támogatással segíti tagjait a felelősségteljes kávétermesztésben, többek között szakmai támogató csapata és független tanúsítási eljárása révén. A Kódex elveinek követése érdekében a 4C tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy folyamatosan javítják a kávétermelés általános társadalmi, gazdasági és környezeti hatását, és a szabályzatban lefektetettek szerint törekednek 10 vállalhatatlan gyakorlat megszüntetésére. További információt ezen a linken találsz: 4c-coffeeassociation.org
 • A terepen agronómusokból és kereskedelmi partnerekből álló hálózat segíti a termelőket és szövetkezeteket a 4C-kritériumok érvényre juttatásában.
 • A beszerzésért felelős osztály jelenleg is azon dolgozik, hogy évről évre a 4C által elismert kávé általunk vásárolt mennyisége növekedjen, mely illeszkedik a fenti ambícióinkhoz.
 

Amit ez idáig elértünk

 • 2012-ben a NESCAFÉ® Dolce Gusto® 70%-ban felelősségteljes beszerzés eredménye