You have reached the website

Értékesítési és használati feltételek

 

Minden olyan megrendelésre, amely a www.dolce-gusto.hu webshop felületén keresztül jutott el a Nestlé Hungária Kft.-hez (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Cg.: 01-09-267926), a jelen Értékesítési Feltételek vonatkoznak. Az itt megállapított feltételek minden egyéb szerződés részét képezik. Megrendelése leadásával a megrendelő (továbbiakban: Vevő is) elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Értékesítési és Használati Feltételeket.


Nestlé Hungária Kft. cégadatai és elérhetőségei:
székhely, illetve székhely postai címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.;
Nestlé Hungária Kft. üzleti tevékenységének postai címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
telefonszám, Ügyfélszolgálat: 06-80-442-881
email cím: info@hu.nestle.com
Cégjegyzékszám: 01-09-267926

 

1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen rendelkezések kizárólag a Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: "Nestlé") részére átadott megrendelésekre vonatkoznak.
Tárhely szolgáltató neve és elérhetőségei:
Rackspace
Phone: 0800-988-0300
Intl: +44 20 8734 2700
UK Office
Rackspace Ltd
5 Millington Road
Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ
1.2 A Nestlé fenntartja magának a jogot, hogy jelen rendelkezéseket bármikor, egyoldalúan módosítsa vagy megváltoztassa.

 

2. Megrendelések

2.1 A megrendeléseket a következő módon lehet feladni:
Házhozszállítást igénybe véve az Interneten: látogassa meg a www.dolce-gusto.hu honlapunkat.

2.2 Nestlé tájékoztatja Vevőit, hogy a Vevő által leadott egyes megrendelések alapján Vevő és Nestlé között adásvételi szerződés jön létre, határozott időre, mely szerződés az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig marad hatályban. Nestlé tájékoztatja Vevőket, hogy ezen határozott idejű szerződések nem alakulnak át semmilyen körülmények között határozatlan idejű szerződéssé.

2.3 A Vevő és a Nestlé között létrejött adásvételi szerződés alapján Vevő kötelezettsége a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés leadásától a megrendelt termékek átvétele és azok vételárának Nestlé részére való megfizetése. Vevő ezen kötelezettségeinek teljesítésével szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíti. Ennek megfelelően a Vevőt terhelő kötelezettségek teljesítésének legrövidebb időtartama, ezen kötelezettségek teljesítésének időpontja.

2.4 A Nestlé jogosult a megrendelést visszautasítani, amennyiben a megrendelő korábbi számláit nem rendezte, vagy Nestlé megítélése szerint a számlák határidőre történő kiegyenlítése nem biztosított.

2.5. Nestlé automatikus e-mailben visszaigazolást küld Vevőnek a megrendelés beérkezéséről.

2.6. A webshopon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak. A webshopon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A webshopon szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. Nestlé bármikor jogosult az árakat egyoldalúan módosítani. Minden esetben a megrendelés feladásának napján hatályban lévő árak lesznek érvényesek.

3. Megrendelés menete

3.1 A honlapunkon való regisztráció során Vevőnek biztosítania kell, hogy a kötelezően kitöltendő adatok a valóságnak megfeleljenek és hiánytalanok legyenek. - Címének vagy egyéb adatainak változásakor, kérjük, késedelem nélkül módosítsa azokat a honlapon is.

3.2 Amikor webshopunkon regisztrálja magát, létre kell hoznia egy jelszót. Ezt a jelszót szigorúan bizalmasan kell kezelnie és nem szabad közölnie vagy megosztania senki mással. Jelszava használatáért és az így leadott megrendelésekért Vevőt teljes felelősség terheli még akkor is, ha az a Vevő tudtán kívül történik. Amennyiben tudomására jut vagy gyanúja támad, hogy valaki megtudta vagy használta jelszavát, erről haladéktalanul értesítenie kell a Nestlé Fogyasztói Szolgálatát(06-80-442-881, info@hu.nestle.com)

3.3. A www.dolce-gusto.hu oldalon (továbbiakban: webshop) történő termék-kiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a Vevő és Nestlé között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen Értékesítési és használati feltételek rendelkezései, valamint az Adatvédelmi irányelvek egyaránt irányadók.

3.4 A szerződéskötés technikai lépései a regisztrációt követően: Vevő a kiválasztott terméket a kosárba helyezi, ezt követően megadja a szállítási adatokat, majd a számlázási adatokat. Ezt követően a megrendelés adatainak áttekintését követően Vevő a megrendelést véglegesíti az Értékesítés és használati feltételek elfogadásával, valamint a Megveszem ikonra kattintással.

3.5 A webshopon tett megrendelést Nestlé csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Nestlé felelősséget nem vállal.

3.6 A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vevőt terheli.

3.7 Az adásvételi szerződést, illetve a jelen értékesítési feltételeket a megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja.

3.8 A felek között létrejött adásvételi szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet Nestlé rögzít, továbbá tárol annak érdekében, hogy az abban foglaltakat, valamint a jogszabályok szerinti adókötelezettségeit teljesítse és szükség esetén hozzáférhetővé tegye a szerződött fél számára.

3.9 Nestlé a megrendelés megerősítése panel útján biztosítja Vevő részére, hogy a megrendelésben, adataiban felmerülő hibák azonosíthatóak, illetve kijavíthatóak legyenek.

3.10 Egy megrendelés során egy Vevő által a termékenként leadható maximális megrendelés mértéke: 50 darab. Egy termék alatt 1 doboz kapszula, 1 db vagy szett kiegészítő vagy 1 db kávéfőzőgép értendő.

A csomagos kiszerelések esetében egy csomag számít egy darabnak.

3.11 A webshopon meghirdetett akciók, promóciók fogyasztónak minősülő természetes személyeknek szólnak, pontos részleteikről és azáltalános promóciós irányelveinkről további információ a https://www.dolce-gusto.hu/ajanlataink oldalon található.

4. Szállítás

4.1 Nestlé kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást. Nestlé a megrendelt termékeket a megrendelés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül törekszik kiszállítani, azonban Nestlé a fenti határidőn belül történő kiszállításért nem vállal felelősséget. A kiszállítás futárszolgálat útján történik. A szállítási költségek a vevőt terhelik. A szállítási költség Magyarország területére érvényes, az egyes, egyszeri szállítási költségek pontos összege a webshop megrendelési felületén kerül feltüntetésre.

4.2 A webshopon történő rendelések szállítási díja bruttó 1200 forint, abban az esetben, ha a rendelés bruttó végösszege nem éri el a 15.000 forintot.
A szállítás díját a rendelés végösszeg tartalmazza. Bruttó 15.000 forint feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

4.3 A vevő köteles gondoskodni az áru szabályszerű átvételéről.

4.4 Az árunak a vevő, illetve helyettes átvevő részére történő átadásával a termék elvesztésének és sérülésének minden kockázata a vevőre száll át.

4.5 Nestlé igyekszik a termékeket a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében elégséges mennyiségben raktáron tartani. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes árukból időlegesen nem tud megrendelést teljesíteni. Nestlé a fenti esetben jogosult arra, hogy a megrendeléseket részszállításokkal elégítse ki vagy a megrendelést későbbi időpontban teljesítse.  Korlátozott mennyiségű termékekre szóló megrendelések csak a készlet erejéig teljesíthetők.

5. Panaszkezelés módja

5.1 Szavatosság, az áru ellenőrzése

5.1.1 Hiányos vagy elmaradt szállítás esetén Nestlé vagy azonos értékű helyettesítő terméket szállít, vagy a vételárat jóváírja, illetve a már teljesített fizetés esetén visszatéríti.

5.1.2 Ha az átvett termék sérült vagy hiányos, akkor ezt a vevő 7 napon belül a számlaszám, a panasz rövid leírásának megadásával és a fuvarlevél másolatának csatolásával jogosult Nestlé felé jelezni. A fenti határidő elteltét követően reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A Vevő az árut az átvétellel egyidejűleg köteles megvizsgálni, és a kiszállított, valamint a számlán feltüntetett termékek mennyiségét egyeztetni. Az átvétel során is észlelhető mennyiségi eltérésért Nestlé nem vállal felelősséget. Mennyiségi hiány esetén Vevő és a fuvarozó köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelyet mindkét fél aláírásával hitelesít.

5.2 Termékek visszaküldése

5.2.1 Nestlé az áruk visszaküldését - az elállás esetét ide nem értve, elállás esetén a 10. pontban foglaltak az irányadóak - csak téves szállítás vagy a 5.1. pontnak megfelelően jelzett és jogos reklamáció esetén fogadja el. A termékeket azok eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Bontott csomagolású kávékapszulákat élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági szempontból nem áll módunkban visszavenni. Az áru szabályszerű visszaadása (visszaküldése) esetén a számlaösszeg a szállítási költségekkel együtt az áru visszaérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül a vevő számláján jóváírásra kerül. Az áru visszaküldésének költségét a vevőnek kell megelőlegeznie. Jogszerű visszaküldés esetén a költségeket Nestlé utólag megtéríti.

6. Árak és számlázás

6.1 Nestlé termékek aktuális árait a www.dolce-gusto.hu honlapon lehet lekérni. Minden esetben a megrendelés feladásának napján hatályban lévő árak lesznek érvényesek.

6.2 Az általános forgalmi adót a számlákon külön fel kell tüntetni.

6.3 A megrendeléshez tartozó számlát a szállítmányhoz csatoljuk.

7. Fizetés

7.1. A megrendelt termékek ellenértékét a vevő a webshopon bankkártyával, vagy utánvéttel jogosult kiegyenlíteni. Bankkártyás fizetés választása esetén a megrendeléskor a webshopon a NESCAFÉ Dolce Gusto által alkalmazott VPOS terminál igénybevételével történik a fizetés, utánvét választása esetén pedig a csomag átvételekor készpénzzel vagy bankkártyával.

7.2 Az internetes bankkártya elfogadási szolgáltatás (VPOS szolgáltatás) igénybevételének részletes feltételei:

7.2.1. A VPOS szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

7.2.2. Elfogadható bankkártya típusok: VISA, MAESTRO és MASTERCARD

7.2.3. A bankkártyás fizetés során a megrendelt termékek ellenértékének elszámolása a kártyabirtokos terhére forintban történik.

7.2.4. A VPOS rendszeren keresztül történő fizetés esetén a vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután a vevő a fizetési szándékát az internetes felületen (Megveszem gombra kattintás) megerősíti.

7.2.5. A vevő hibás, téves adatbeviteléből, megrendelésének elírásából származó károkért a Nestlé felelősséget nem vállal.

7.2.6. A vevő a VPOS szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a 06-80-442-881-es telefonszámon, illetve az info@hu.nestle.com e-mail címen tudja bejelenteni. A Nestlé a bejelentéseket, panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a vevőt.

7.2.7. A bankkártyával való fizetés a PostFinance AG szerverén keresztül történik, biztosítva, hogy a vevő banki adatai ne váljanak illetéktelen személyek által hozzáférhetővé az interneten keresztül.

7.3 A számla teljes kiegyenlítéséig valamennyi áru a Nestlé tulajdonában marad.

8. Adatvédelem

8.1 Nestlé kizárólag a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával gyűjti, dolgozza fel, illetve továbbítja harmadik személyek felé a Vevő személyes adatait.

A regisztráció véglegesítésével Vevő elfogadja, hogy Nestlé Vevő regisztrációkor megadott adatait a megrendelés teljesítése, valamint a jelen Értékesítési és használati feltételek, illetve a jogszabályi előírások teljesítése érdekében kezelje, a teljesítésben közreműködő személyek részére a szükséges adatokat továbbítsa. 8.2 Vevő jogosult arra, hogy általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve, hogy kezelt adatai helyesbítését, törlését, valamint 8.1. pont szerinti hozzájárulását ingyenesen és korlátozás nélkül kérhesse az info@hu.nestle.com e-mail címen vagy a Nestlé Fogyasztói Szolgálatának kedvezményes, ingyenesen hívható zöld számán: 06-80-442-881.

8.3. Nestlé tájékoztatja Vevőt, hogy az Adatfeldolgozó az OTA Kft. (1112 Budapest, Görbe utca 7.) és a Gebrüder Weiss Kft. (2330 Dunaharaszti, Raktár u. 2.)

8.4. Az adatkezelés további részletei, az adatvédelmi irányelvek az Adatvédelem menüpont alatt érhetőek el.

8.5. A webshopba kizárólag 18 éven felüliek regisztrálhatnak.

9. Békéltető testülethez fordulás lehetőség:

 

9.1 Békéltető testület.

A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületeknél. A vállalkozást békéltető testület igénybevétele esetén együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testülettel.

Nestlé székhelye szerinti Békéltető testülete:
Neve: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A megyei Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken érhetik el:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

9.2 EU online vitarendezési platform használata

Amennyiben panaszát nem sikerült érvényesítenie a 4.3 pont szerinti panaszügyintézés során, azt benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).

Ez a platform az EU-n belül a fogyasztók és a kereskedők számára teszi lehetővé, hogy a bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő problémákkal-panaszokkal kapcsolatban. Ez az interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR felület használatával a fogyasztó-vásárló és a kereskedő-szolgáltató megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára.
Az ODR platform elérhető: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

10. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján Nestlé tájékoztatja Vevőit, mint fogyasztókat a kávéfőző gépek, és egyéb kiegészítők vonatkozásában érvényesülő kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, valamint elállási jogról

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

10.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő a Nestlé Hungária Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a Nestlé Hungária Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket a Nestlé Hungária Kft.   nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.3 Jótállás

10.3.1 A NESCAFÉ Dolce Gusto kávéfőző gép jótállására a gyártó illetve forgalmazó által a géphez mellékelt jótállási jegyben foglalt rendelkezések az irányadók, és a jótállást a megjelölt gyártó illetve forgalmazó nyújtja. A törvényben előírt jótállási és szavatossági rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

10.3.2 Nestlé munkatársai a géppel kapcsolatos valamennyi kérdésben szívesen adnak tájékoztatást a vevőknek.

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján a kávéfőző gépek jótállási jegyén feltűntetett gyártó illetve forgalmazó köteles Vevővel szemben a jótállásra.

Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A fogyasztó jótállásból eredő jogai:

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint az alábbi jogokat érvényesítheti

- kijavítás vagy kicserélés (kivéve, ha ez lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak az eladási ár leszállításához vagy az eladási ár visszatérítéséhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne),

- az eladási ár arányos leszállítása, a hiba kijavítása vagy kijavíttatása a vállalkozás költségére, jelentéktelen hiba kivételével a szerződéstől való elállás (az eladási ár visszatérítése).

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Az árleszállításra, a hibának a vállalkozás költségén való megjavítására vagy megjavíttatására, illetve az eladási ár visszatérítésére a vevő csak abban az estben tarthat igényt, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy azoknak a dolog tulajdonságaira és a vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének határideje és helye:

A jótállásból eredő jogait a vevő a fogyasztási cikk átadásától számított 24 hónapon belül érvényesítheti. A 24 hónapos elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállás elévülési ideje újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Amennyiben a vevő a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti a meghibásodás miatti csereigényét, a vállalkozás köteles a meghibásodott fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vállalkozás köteles a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezni vagy mással elvégeztetni. E határidő betartásának kötelezettsége alól a vállalkozás akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kijavítás vagy kicserélés tizenöt napon belül történő elvégzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A vevő jótállásból eredő jogait a vállalkozásnál, a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

További részletek a Jótállási jegyen

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a vevők figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellé-és termékszavatossági igények körében meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.4 Elállási jog

10.4.1 Vevő a NESCAFÉ Dolce Gusto kávéfőző-gépek, NESCAFÉ Dolce Gusto kiegészítők, valamint  NESCAFÉ Dolce Gusto kapszulák esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a jelen Értékesítési feltételek hatálya alatt kötött szerződéstől.

A Vevő a kibontott és használt kávéfőzőgép vásárlásától is elállhat az erre nyitva álló határidőben, azonban a használat a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megismerésére korlátozódik (maximum két-három kávékapszula elkészítése), és a visszaküldött gépnek meg kell felelnie az alább felsorolt feltételeknek.

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megismerését meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vevő felel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alábbi feltételeknek nem megfelelő termék esetében Nestlé a termék árának 50%-kal csökkentett értékét téríti vissza a Vevő részére.

Elállás feltételei a visszaküldött kávéfőzőgép tekintetében:

1. sértetlen

2. hibátlan

3. ép

4. karcolásmentes

5. elszíneződéstől mentes

6. szagmentes

7. tiszta, szennyeződéstől mentes

8. eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)

9. összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan , tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen).  

10. Abban az esetben, ha a visszaküldött kávéfőzőgép a fenti feltételeknek nem felel meg, vevő az elállási jogát nem gyakorolhatja.

11. Felbontott csomagolású kávékapszulát élelmiszerbiztonsági/higiéniai okokból kifolyólag nem áll módunkban visszavennni.

10.4.2 Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

10.4.3 Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Nestlé Hungária Kft.:

Postai úton: a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címre

Emailen: info@hu.nestle.com

Telefonon: 06-80-442-881

Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

10.4.4 Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

10.4.5 Amennyiben a termékre, árura vonatkozó kereskedelmi feltételek valamelyike (pl. ár) a kereskedelmi feltétel változásának meghirdetése nélkül aránytalan eltérést mutat a korábban alkalmazott kereskedelmi feltételtől, Nestlének jogában áll a teljesítést feltűnő értékaránytalanságra, illetve a szerződéses akarat hiányára tekintettel megtagadni.

10.5 Az elállás joghatásai

10.5.1 Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

10.5.2 Tájékoztatjuk, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

10.5.3 Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

10.5.4 A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli.

10.5.5 Több termék vásárlása esetén a szállítási költség megtérítésére fogyasztó csak az elállással érintett termékek értékének arányában jogosult.

11. Záró rendelkezések

11.1 Nestlé tájékoztatja Vevőket, hogy Nestlé nem alkalmaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexeket.

11.2 A Nestlé által üzemeltette www.dolce-gusto.hu webshopot az alábbi böngészők segítségével javasolt használni: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox és Safari böngészővel.

11.3 Nestlé naprakész védelmet és korszerű technikát alkalmaz felhasználói adatainak védelmére.

12. Hatályos jog

12.1 A jelen rendelkezésekre a magyar jog az irányadó. A jelen Értékesítési és használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak Felek jelen jogviszonyból származó esetleges vitáik esetére értékétől függően – arra az esetre, ha Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék általános illetékessége nem állapítható meg – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a webshopot! Reméljük, hogy elnyeri tetszését a webshopunk.
A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; adószám: 10571086-2-44; Cégjegyzékszám: 01-09-267926, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) („Nestlé“) elkötelezett a webshopot használók bizalmának megtartása iránt. A webshop használatára az alábbi feltételek érvényesek.

1.      Elfogadható használat

Kedve szerint fedezze fel a webshopot és ahol ez lehetséges, értékelje termékeinket. Ennek során, kérjük, vegye figyelembe, hogy a webshop használata és a beküldött értékelés a legkisebb mértékben sem lehetnek jogellenesek vagy sértők. Kérjük, a használat során:

(a) ne sértse meg más személyiségi jogait;
(b) ne sértsen meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot;
(c) ne tegyen (a Nestlét illetően sem) becsületsértő, pornográfiára utaló, rasszista vagy idegengyűlölő természetű, gyűlöletet keltő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket;
(d) ne töltsön fel vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező fájlokat; és
(e) semmilyen egyéb módon ne veszélyeztesse a webshop sértetlenségét.

Tájékoztatjuk, hogy a Nestlé a jogellenesnek vagy sértőnek tartott tartalmat a webshopról eltávolíthatja.

2.     Adatvédelem

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a webshopon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben itt olvashat.

3.     Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

3.1. A Nestlé által szolgáltatott tartalom

A webshopon a Nestlé által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Nestlé, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a webshopon.
A Felhasználó jogosult a webshop tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, köztük az egyes tartalmakhoz kapcsolódóan feltüntetett szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozatot (pl. © 2014 Nestlé).

4. Felelősség

A Nestlé mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a webshopon található anyagok pontosságát. Nestlé nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a webshopon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.
A webshop a Nestlé webshopján kívüli webshopokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Nestlének nincs ellenőrzése a harmadik felek webshopjai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más webshopokon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.
Amennyiben a Felhasználó külső webshopot üzemeltet és a jelen webshophoz kíván hivatkozást létrehozni a Nestlé ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen webshop pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy a Nestlé támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a webshopra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

5.     Kapcsolat

A jelen webshop üzemeltetője Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; adószám: 10571086-2-44; Cégjegyzékszám: 01-09-267926, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a webshoppal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén: (i) emailen info@hu.nestle.com, (ii) telefonon 06-80-442-881 vagy (iii) postai úton 1388 Budapest, Pf.: 85.

6.    Változások

A Nestlé a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

7.     Irányadó jog és joghatóság

A webshop kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. A Nestlé Csoport nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a webshopon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.
A Felhasználó a webshop látogatásával elfogadja, hogy a webshop használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó.
Felhasználó a webshop látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

 

Jelen Használati feltételek 2021. június 5. napján léptek hatályba. Javasoljuk, hogy gondosan olvassa el Adatvédelmi Irányelveinket is, amely az Vevő által a Nestlének átadott, személyének azonosítására alkalmas adatok és információk védelméről és kezeléséről szól.

2021. június 5-ig érvényes Értékesítési és Használati feltételeinket a linkre kattintva olvashatja.

  1. számú melléklet Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Nestlé Hungária Kft. – Dolce Gusto
Posta cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Email: info@hu.nestle.com
Telefon: 06-80-442-881
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:…………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[1]
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 


[1] a megfelelő rész aláhúzandó